Syrphidae literature

Keyword in title:
Literature:
Author(s):
Ordering options: Version Author> Year> Descend

We found 1 records. keyword "Sphegina verecunda" and ordered by year

De Buck, N. (1987): Sphegina verecunda Collin, 1937 (Diptera, Syrphidae) nieuw voor de Belgische fauna, met een sleutel voor de determinatie van Belgische Sphegina-soorten - Bull.Ann.R.Soc.Belg.Entomol. 123, 368-371